Synchronizacja flag własnych zamówień w Subiekt nexo PRO do statusów w BaseLinker

Kod wtyczki: NXO_CAI_COM_STA_BLK_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v146.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci rozliczenie dokumentów sprzedaży w systemie docelowym (ERP) Subiekt nexo PRO na podstawie zmiany statusu zamówienia w systemie źródłowym (eCommerce) BaseLinker. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań. Zautomatyzujesz rozliczenie dokumentów w Subiekt nexo PRO na wielu rachunkach, z wyborem dokładnego typu dokumentu do rozliczenia (paragony, faktury). Wtyczka ta rozlicza wyłącznie płatność kredyt kupiecki.

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

  • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
  • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
  • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

Link do artykułu Insert: InsERT nexo – W jaki sposób korzystać z flag własnych?


2. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać do ilu dni wstecz integracja ma przetwarzać zamówienia w BaseLinker. Domyślnie można wybrać z zakresu od 1 do 14 dni wstecz. Aby zwiększyć ten zakres do maksymalnie 150 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji

BLKSTLOPTDateAdd


3. Wymagania wtyczki

  • Wtyczka ustawia statusy zamówień na podstawie flag w Nexo Pro. Statusy zamówień w BaseLinker muszą mieć identyczne nazwy jak flagi w Subiekt nexo PRO. Niedopasowane flagi będą ignorowane.
  • Wtyczka ustawia statusy bazując na detekcji zmian flag na zamówieniach w Nexo Pro. Przy pierwszym uruchomieniu wtyczka zapamięta flagi zamówień i przy kolejnych uruchomieniach wtyczka będzie aktualizować zapamiętane informacje oraz zmieniać statusy zamówień w BaseLinkerze w zamowieniach, których flagi zmieniły się między aktulanym i poprzednim uruchomieniem.
  • Wtyczka zmiania statusy jedynie dla tych zamówień, które w Nexo Pro, w polu numer oryginału mają wpisany numer zamówienia z BaseLinkera. Zamówienia w Nexo Pro muszą mieć ustawione wcześniej flagi (jakiekolwiek), jeśli ma nastąpić aktualizacja na podstawie statusu w BaseLinker.

4. Połączenie z BaseLinker

Pobierz token API poprzez kliknięcie przycisku kopiuj do schowka w zakładce API. Moje konto > API.

BLK_API


5. Tryb “Symulacji”

Opcja pozwala na przetestowanie zachowania integracji bez ingerencji w statusy na BaseLinker. Funkcjonalność ma dwie opcje trybu sumulacji aktualizacji.

Dostępne opcje:

a) Tak

W tym przypadku statusy zamówień w BaseLinkerze nie będą zmieniane, jednak w historii synchornizacji będzisz widziać jakie numery zamówień byłby przez system zmienione.

b) Nie

W tym przypadku wtyczka zmieni rzeczywiste statusy zamówień w BaseLinkerze.


6. Synchronizacja dwukierunkowa

Funkcjonalność pozwala na uruchomienie synchronizacji dwukierunkowej.

a) Tak

W tym przypadku synchronizacja nastąpi dwukierunkowo.

b) Nie

W tym przypadku zmiany na BaseLinker nie powodują zmian w Subiekt nexo PRO.