Rozliczanie dokumentów w Subiekt nexo PRO na podstawie statusu w BaseLinker

Kod wtyczki: BLK_CAI_COM_STL_SGT_100
Użyta wersja wtyczki: VER_PRERTM_v151.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci rozliczenie dokumentów sprzedaży w systemie docelowym (ERP) Subiekt nexo PRO na podstawie zmiany statusu zamówienia w systemie źródłowym (eCommerce) BaseLinker. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań. Zautomatyzujesz rozliczenie dokumentów w Subiekt nexo PRO na wielu rachunkach, z wyborem dokładnego typu dokumentu do rozliczenia (paragony, faktury). Wtyczka ta rozlicza wyłącznie płatność kredyt kupiecki.

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

  • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
  • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
  • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać do ilu dni wstecz integracja ma przetwarzać zamówienia w BaseLinker. Domyślnie można wybrać z zakresu od 1 do 14 dni wstecz. Aby zwiększyć ten zakres do maksymalnie 150 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji

BLKSTLOPTDateAdd


3. Czy przetwarzać zamówienia istniejące przed skonfigurowaniem integracji?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, czy integracja ma sprawdzać zamówienia, których data jest starsza niż data pierwszej konfiguracji integracji.

Dostępne opcje:

a) Nie, przetwarzaj tylko dokumenty dodane po pierwszym skonfigurowaniu integracji

Integracja będzie sprawdzała zamówienia maksymalnie do dnia zapisu pierwszej konfiguracji.

b) Tak, przetwarzaj dokumenty istniejące od:

Integracja będzie sprawdzała zamówienia domyślnie maksymalnie do 7 dni. Aby zwiększyść ten zakres do maksymalnie 90 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji


4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

  • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
  • Wybranie zakresu godziny, w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
  • Wybranie dni tygodnia, w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.


5. Połączenie z BaseLinker

Pobierz token API poprzez kliknięcie przycisku kopiuj do schowka w zakładce API. Moje konto > API.

BLK_API


6. Połączenie do Subiekt nexo PRO

Dane do połączenia z Nexo są wpisywane w aplikacji Integratora pobieranej po sprawdzeniu i zapisaniu konfiguracji (przycisk na dole strony)


7. Dokumenty z jakim statusem chcesz przetwarzać?

Funkcjonalność pozwala na wybranie statusu, z którego będą pobierane zamówienia do rozliczenia.

Dostępne opcje:

a) Wszystkie

Integracja nie będzie zmieniać statusu zamówienia w BaseLinker po poprawnym rozliczeniu dokumentu w systemie ERP.

b) O statusie

Integracja pobierze zamówienia wyłącznie ze wskazanego jednego statusu.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker.
BLKSTLOPTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.


8. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, poprawnie rozliczonym w Subiekt nexo PRO?

Funkcjonalność pozwala na zmianę statusu zamówień poprawnie rozliczonych w Subiekt nexo PRO.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja nie będzie zmieniać statusu zamówienia w BaseLinker po poprawnym rozliczeniu dokumentu w systemie ERP.

b) Ustaw status

Integracja zmieni status zamówienia w BaseLinker po poprawnym rozliczeniu dokumentu w systemie ERP.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker.
BLKSTLOPTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.

  • Zmień status dla zamówień wcześniej rozliczonych Opcja umożliwia przeniesienie zamówień do statusu podanego w pkt. 7, które zostały już wcześniej rozliczone.

9. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, które nie mogą być rozliczone w Subiekt nexo PRO?

Funkcjonalność pozwala na zmianę statusu zamówień niepoprawnie rozliczonych w Subiekt nexo PRO.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja nie będzie zmieniać statusu zamówienia w BaseLinker po niepoprawnym rozliczeniu dokumentu w systemie ERP.

b) Ustaw status

Integracja zmieni status zamówienia w BaseLinker po poprawnym rozliczeniu dokumentu w systemie ERP.


10. Ustawienia związane z rozliczeniem dokumentów

Funkcjonalność pozwala na wybór, jake dokumenty mają zostać rozliczane oraz na jaki numer rachunku. Jeżeli nie masz jeszcze dodanego numeru rachunku w Subiekt nexo PRO, wykonaj to teraz. Link do artykułu od Insert znajduje się tutaj: Subiekt nexo – Jak umieścić/zmienić numer rachunku bankowego w polu sprzedawca/nabywca na wydruku faktury sprzedaży/zakupu?

Dostępne opcje:

a) Faktury

Integracja będzie rozliczać wyłącznie faktury ze wskazanego statusu.

b) Paragony

Integracja będzie rozliczać wyłącznie paragony ze wskazanego statusu.

c) Faktury i paragony

Integracja będzie rozliczać zarówno faktury jak i paragony ze wskazanego statusu.Kolejną częścią tej opcji jest wybór rachunku. W tej opcji wskazujemy jeden numer rachunku, który będzie używany przez integrację.

Przykład rozliczenia FS


  • Faktura do rozliczenia z płatnością kredyt kupiecki BLKSTLPAdorozliczenia

  • Faktura rozliczona BLKSTLPArozliczone