Aktualizacja cen z wybranego cennika Comarch ERP Optima do BaseLinker

Kod wtyczki: OPT_CAI_COM_PRC_BLK_100
Użyta wersja wtyczki: VER_STD_v104.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na synchronizację wybranych cen produktów między programem systemu źródłowego (ERP) Comarch ERP Optima i programem systemu docelowego (E-commerce) BaseLinker. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.
Wtyczka umożliwia Ci przesłanie, aktualizowanie cen produktów, kiedy zostaną dodane w systemie ERP. Wtyczka zapewnia by wszystkie ceny były spójnie między systemami i automatycznie aktualizowane w Baselinkerze

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny, w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia, w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.


3. Połączenie z Comarch ERP Optima:

Dane do logowania do Comarch ERP Optima można wpisać w integratorze, który pobieramy po zakończeniu konfiguracji scenariusza.


4. Połączenie z BaseLinker:

Pobierz token API poprzez kliknięcie przycisku kopiuj do schowka w zakładce API. Moje konto > API.

BLK_API


5. Katalog produktów w BaseLinker:

W polu “Podaj nazwę katalogu w BaseLinker na którym będą wykonywane operacje:” należy wprowadzić nazwę używanego katalogu. OPTPRCBLKProductcatalog

Nazwa katalogu w systemie BaseLinker znajdziemy w zakładce Katalogi.

OPTPRCBLKBaselinkercatalog

Produkty > Ustawienia > Katalogi.


6. Czy chcesz synchronizować ceny wariantów produktów?

Opcja synchronizacji cen tego samego produktu w programach systemu źródłowego (E-commerce) BaseLinker

a) Nie (ustawienie domyślne)

Brak synchronizacji różnych modeli.

b) Tak

Synchronizacja aktualizuje cenę głównego produktu w systemie docelowym.


7. W jaki sposób chcesz powiązać cenniki?

Opcja pozwala Ci powiązać cenniki BaseLinker z cennikami systemu źródłowego (ERP) Comarch ERP Optima.

Mapowanie:
 • Nazwa cennika w BaseLinker

  Podajemy nazwę cennika z BaseLinker lub wybieramy go z niebieskiej lupki
  OPTPRCBLKPricelist

 • Cennik w Comarch ERP Optima

  Wybieramy rodzaj tabeli z której chcemy mapować ceny - do wyboru jest cennik lub atrybut

 • Nazwa cennika/atrybutu

  Podajemy nazwę cennika lub atrybutu zależnie od wybranej opcji w punkcie poprzednim

Dostępne cennik można znaleźć w konfiguracji w zakładce Firma

OPTPRCBLKPrices

Atrybuty produktów znajdziemy w każdym towarze w zakładce atrybuty

OPTPRCBLKAttributes

 • Typ ceny

  Opcja ta dostępna jest tylko jeśli wybierzemy mapowanie po atrybucie. Można określić, czy cena wpisana w atrybut jest ceną netto lub brutto.


8. W jaki sposób chcesz powiązać produkty z BaseLinker z zasobami w magazynie Comarch ERP?

Funkcjonalność ta pozwala integracji na powiązanie produktów w systemie docelowym i w systemie źródłowym.

Dostępne opcje:

a) Po stronie Subiekt GT
 • Kod
 • EAN
 • Nr Katalogowy
 • Kod u dostawcy
 • PLU
 • Kod producenta
 • Nazwa

W Comarch ERP Optima potrzebne informacje można znaleźć w kartotece produktu OPTPRCBLKProductMapping OPTPRCBLKProductMapping2

b) Po stronie BaseLinker
 • SKU
 • Nazwa
 • EAN

W BaseLinker potrzebne informacje można znaleźć w kartotece produktu
OPTPRCBLK_blkproductmappings


9. Czy chcesz synchronizować ceny tylko wybranych zasobów zawierających z Comarch ERP Optima?

Opcja ta umożliwia przesłanie cen produktów z wybranym atrybutem produktu.

Atrybuty produktów znajdziemy w każdym towarze w zakładce atrybuty

OPTPRCBLKAttributes


10. Chcesz przeliczać cenę na podstawie wartości znajdującej się w polu własnym?

Opcja scenariusza konfiguracyjnego pozwala Ci zmodyfikować ceny podczas synchronizacji o wybraną wartość zdefiniowaną jako pole własne. Wartości podane są traktowane jako wartości netto.

Dostępne opcje:

a) Dodawaj wartość z atrybutu o nazwie
b) Odejmuj wartość z atrybutu o nazwie
c) Przemnóż wartość z atrybutu o nazwie
d) Dzielenie wartość z atrybutu o nazwie

Atrybuty produktów znajdziemy w każdym towarze w zakładce atrybuty

OPTPRCBLKAttributes


11. Chcesz weryfikować cenę minimalną/maksymalną na podstawie atrybutu?

Opcja pozwala ustawić minimalną oraz maksymalną cenę towaru. Przy skonfigurowanej opcji cena przesyłana do BaseLinker nie przekroczy wartości podanych w atrybutach.

Dostępne opcje:

a) Weryfikuj minimalną cenę na podstawie atrybutu o nazwie
b) Weryfikuj maksymalną cenę na podstawie atrybutu o nazwie

Atrybuty produktów znajdziemy w każdym towarze w zakładce atrybuty

OPTPRCBLKAttributes


12. Czy chcesz synchronizować stawkę vat?

Opcja to pozwala wybrać czy stawka VAT używana do wyliczania cen brutto będzie brana z systemu ERP lub z systemu eCommerce.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne)

Stawka VAT będzie brana z kartoteki towaru w systemie eCommerce

b) Tak

Stawka VAT będzie brana z kartoteki towaru w systemie ERP