Przesyłanie zamówien z SkyShop do Comarch ERP Optima

Kod wtyczki: SKY_CAI_COM_ORD_OPT_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v141.0

Co powinieneś wiedzieć na początku ?

Wtyczka pozwala Ci na wygenerowanie zamówień od klienta lub bezpośrednio dokumentów sprzedaży w systemie docelowym (ERP) Comarch ERP Optima na bazie zamówienia w SkyShop. Proces generowania dokumentów bazuje na danych widniejących na zamówieniach w systemie źródłowym (e-Commerce) SkyShop.
Wtyczka umożliwia Ci stworzenie dokumentów rezerwujących stan magazynowy na czas obsługi zamówienia przez magazyn (RO), posiada także funkcjonalność do mapowania towarów oraz kontrahentów między systemami. Opcjonalnie wtyczka może od razu generować i drukować dokumenty sprzedaży. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać do ilu dni wstecz integracja ma przetwarzać zamówienia w SkyShop. Domyślnie można wybrać z zakresu od 1 do 14 dni wstecz. Aby zwiększyć ten zakres do maksymalnie 150 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji

SKYORDNXODateAdd


3. Czy przetwarzać zamówienia istniejące przed skonfigurowaniem integracji?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, czy integracja ma sprawdzać zamówienia, których data jest starsza niż data pierwszej konfiguracji integracji.

Dostępne opcje:

a) Nie, przetwarzaj tylko dokumenty dodane po pierwszym skonfigurowaniu integracji

Integracja będzie sprawdzała zamówienia maksymalnie do dnia zapisu pierwszej konfiguracji.

b) Tak, przetwarzaj dokumenty istniejące od:

Integracja będzie sprawdzała zamówienia domyślnie maksymalnie do 7 dni. Aby zwiększyść ten zakres do maksymalnie 90 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji


4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny, w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia, w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.


5. Połączenie z SkyShop

Podaj dane do logowania się do Twojego sklepu.

SKY_LOGOWANIE

Klucz API znajdziemy wchodząc kolejno w menu na górze sklepu: Konfiguracja -> Ustawienia sklepu -> Web API sklepu.

SKY_API


6. Połączenie z Comarch ERP Optima

Dane do połączenia z Comarch ERP Optima są wpisywane w aplikacji Integratora pobieranej po sprawdzeniu i zapisaniu konfiguracji (przycisk na dole strony).


7. Posiadam następujące moduły Comarch ERP Optima (wymagany jest co najmniej jeden moduł Handel i jeden Kasa/Bank)

W punkcie siódmym należy zaznaczyć posiadane moduły w Comarch ERP Optima. Poprawne podanie dostępnych modułów jest niezbędne do poprawnego połączenia do Optimy w celu realizacji procesu. Integracja do prawidłowego działania wymaga jednego modułu Handel oraz jednego modułu Kasa/Bank.


8. Dokumenty z jakim statusem chcesz przetwarzać do Comarch ERP Optima?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, na których statusach zamówień integracja ma pracować.

Dostępne opcje:

a) Wszystkie

Integracja sprawdzi wszystkie statusy zamówień w SkyShop i przetworzy te zamówienia, których nie odnajdzie w Comarch ERP Optima (integracja sprawdza, czy zamówienie było już przetworzone na podstawie numeru oryginału dokumentu B_NumerZamówienia)

b) O statusie

Integracja sprawdzi tylko określone w tym punkcie statusy podczas przetwarzania zamówień. Możliwe jest podanie kilku statusów wpisując je ręcznie po przecinku.

Nazwy statusów i ich konfigurator w SkyShop znajdziemy tutaj:

SKYStatusToProcess


9. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w SkyShop, poprawnie przeniesionym do Comarch ERP Optima?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy integracja ma zmienić status zamówienia w SkyShop po utworzeniu dokumentu w Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja po przetworzeniu zamówienia do dokumentu końcowego nie zmieni statusu zamówienia w SkyShop.

b) Ustaw status

Integracja po przetworzeniu zamówienia do dokumentu końcowego zmieni jego status na podany w konfiguracji.

Nazwy statusów i ich konfigurator w SkyShop znajdziemy tutaj:

SKYStatusToProcess


10. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w SkyShop, które nie mogą być przeniesione do Comarch ERP Optima w razie błędu zapisu?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania przenieść takie zamówienia do oddzielnego statusu.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia nie zmieni jego statusu i zostawi to zamówienie w pierwotnym statusie.

b) Ustaw status

Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji. Status ten traktowany jest jako ogólny status błędu.

Nazwy statusów i ich konfigurator w SkyShop znajdziemy tutaj:

SKYStatusToProcess


11. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w SkyShop, które nie mogą być przeniesione do Comarch ERP Optima w przypadku braku stanu?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, jaki status ma nadać zamówieniom w SkyShop, które nie mogą być przeniesione do Comarch ERP Optima w przypadku braku stanu.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia nie zmieni jego statusu i zostawi to zamówienie w pierwotnym statusie.

b) Ustaw status

Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji. Status ten traktowany jest jako ogólny status błędu.

Nazwy statusów i ich konfigurator w SkyShop znajdziemy tutaj:

SKYStatusToProcess


12. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w SkyShop, które nie mogą być przeniesione do Comarch ERP Optima w przypadku braku karoteki towaru?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, jaki status chcesz nadać zamówieniom w SkyShop, które nie mogą być przeniesione do Comarch ERP Optima w przypadku braku karoteki towaru.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia nie zmieni jego statusu i zostawi to zamówienie w pierwotnym statusie.

b) Ustaw status

Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji. Status ten traktowany jest jako ogólny status błędu.

Nazwy statusów i ich konfigurator w SkyShop znajdziemy tutaj:

SKYStatusToProcess


13. Jakie dokumenty w Comarch ERP Optima mają być tworzone?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować jakie dokumenty będą tworzone w Comarch ERP Optima podczas procesowania zamówień.

Dostępne opcje:

a) Zamówienia RO

Integracja utworzy dokument Rezerwacja odbiorcy, który może później posłużyć do utworzenia dokumentu sprzedaży.

b) Paragony imienne lub faktury VAT na żądanie klienta (klient zaznaczył, że chce fakturę)

Integracja utworzy paragon imienny lub fakturę VAT zależnie od tego, co zaznaczył klient na zamówieniu w SkyShop. Przy zaznaczonym “Klient chce fakturę” integracja utworzy fakturę VAT przy procesowaniu.

SKYORDNXOWantInvoice

c) Paragony imienne

Integracja utworzy zawsze paragon imienny.

d) Faktury VAT

Integracja utworzy zawsze fakturę VAT niezależnie od opcji zaznaczonej w SkyShop. Wymaga ona wyłączonego Sprawdzania poprawności NIP w Comarch ERP Optima, aby tworzyć faktury VAT bez NIP.

e) Proforma

Integracja utworzy zawsze fakturę proforma.

Opcje zaawansowane (ustawienia będą obsługiwane tylko przy tworzeniu RO):

 • W jaki sposób chcesz tworzyć dokumenty?

  a) Zawsze twórz dokumenty, ale nigdy nie zatwierdzaj. (Ustawienie domyślne)

  Wszystkie utworzone dokumenty będą znajdować się w buforze.

  b) Zawsze twórz dokumenty, ale zatwierdzaj tylko jeśli towar jest na stanie

  Dokumenty będą zatwierdzane tylko w przypadku gdy towar jest na stanie.

  c) Twórz dokumenty zatwierdzone jeśli towar jest na stanie, nie twórz wcale jeśli towaru brakuje

  Dokumenty będą zatwierdzane gdy towar jest na stanie, gdy na produktu nie będzie na stanie, dokument nie zostanie utworzony.

  d) Twórz dokumenty w buforze jeśli towar jest na stanie, nie twórz wcale jeśli towaru brakuje

  Dokumenty będą tworzone w buforze gdy towar jest na stanie, gdy produktu nie będzie na stanie dokument nie zostanie utworzony.


 • Czy chcesz automatycznie wystawić dokument sprzedażowy do tworzonego zamówienia?
  a) Tak - twórz automatycznie w zależności co wybrał klient (Faktura lub Paragon)

  Integracja utworzy dokument sprzedażowy do RO w zależności od tego co wybrał klient na zamówieniu (Faktura lub Paragon).

  a) Tak - twórz automatycznie w zależności co wybrał klient (Faktura lub Paragon) ale tylko dla opłaconych zamówień

  Integracja utworzy dokument sprzedażowy do RO w zależności od tego co wybrał klient na zamówieniu (Faktura lub Paragon), jednak tylko dla opłaconych zamówień.

  c) Nie - jedyny dokument jaki będzie stworzony to Rezerwacja Odbiorcy (Ustawienie domyślne)

  Integracja utworzy jedynie Rezerwację odbiorcy.


 • Chcę drukować wystawione dokumenty

  Funkcjonalność umożliwia automatyczne wydrukowanie wystawionych dokumentów.


 • Chcę fiskalizować paragony na drukarce fiskalnej zamiast drukować je z szablonu wzorca

  Funkcjonalność umożliwia fiskalizację paragonów na drukarce fiskalnej.


 • Numer wzorca wydruku faktury

  W przypadku zaznaczenia opcji Chcę drukować wystawione dokumenty należy w tym polu podać numer wzorca wydruku faktury.


 • Numer wzorca wydruku paragonu

  W przypadku zaznaczenia opcji Chcę drukować wystawione dokumenty należy w tym polu podać numer wzorca wydruku paragonu.


 • Zamówienia z jakiego statusu mają być realizowane jako dokumenty końcowe?

  Funkcjonalność ta pozwala zdecydować z jakiego statusu mają być realizowane dokumenty końcowe.

  a) Wszystkie

  Dokumenty końcowe będą tworzone dla zamówień ze wszystkich statusów.

  b) O statusie

  Dokumenty końcowe będą tworzone dla zamówień z określonych statusów.


 • Czy chcesz zmienić status jeżeli dokument zostanie zrealizowany jako paragon?

  Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku zrealizowania zamówienia jako paragon, przenieść zamówienie do określonego statusu.

  a) Nie zmieniaj statusu

  Integracja nie zmieni statusu zamówienia.

  b) Ustaw status

  Integracja zmieni status zamówienia na ten podany w konfiguracji.


 • Czy chcesz zmienić status jeżeli dokument zostanie zrealizowany jako faktura?

  Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku zrealizowania zamówienia jako faktura, przenieść zamówienie do określonego statusu.

  a) Nie zmieniaj statusu

  Integracja nie zmieni statusu zamówienia.

  b) Ustaw status

  Integracja zmieni status zamówienia na ten podany w konfiguracji.14. Czy wykorzystane mają być kwoty netto czy brutto z zamówień SkyShop?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować jaki rodzaj ceny ma być wykorzystany podczas procesowania produktów z zamówienia.

Dostępne opcje:

a) Wykorzystaj ceny netto

Integracja wykorzysta ceny netto przy przeliczaniu dokumentu w trakcie procesowania zamówienia. Zalecamy tylko w przypadku sprzedaży skupionej wyłącznie na B2B.

b) Wykorzystaj ceny brutto

Integracja wykorzysta ceny brutto przy przeliczaniu dokumentu w trakcie procesowania zamówienia. Aby uniknąć problemów z różnicami w wartości zamówienia zalecamy korzystać z tej opcji.


15. Dokumentom tworzonym w Comarch ERP Optima ustal kategorię

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować jaką kategorię nadać tworzonym dokumentom w Comarch ERP Optima.

a) Pozostaw domyślną

Wszystkie tworzone dokumenty będą miały przypisaną domyślną kategorię.

b) Ustaw na

Wszystkie tworzone dokumenty będą miały przypisaną kategorię ustawioną w konfiguracji. Kategorię można wpisać ręcznie lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.

Kategoria dokumentu będzie widoczna w tym miejscu: BLKORDOPTcategory


16. Jak chcesz przetwarzać kontrahenta zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować kontrahentów z zamówienia w SkyShop na dokument w Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Powiąż stałego, zawsze tego samego kontrahenta

Integracja zawsze przypisze tworzony dokument do jednego ustalonego kontrahenta.

b) Zawsze wybieraj kontrahenta nieokreślonego

Integracja zawsze utworzy kontrahenta nieokreślonego.

Kontrahent nieokreślony przechowuje dane na temat kontrahenta tylko dla konkretnego dokumentu (po wejściu w kartotekę kontrahenta nie będą widoczne żadne dane) i nie tworzy pełnego wpisu na bazie. BLKORDOPToneoff

c) Zawsze twórz nową kartotekę kontrahenta

Integracja zawsze utworzy nową kartotekę kontrahenta.

Kartoteka kontrahenta na stałe przechowuje dane kontrahenta i tworzy pełnoprawny wpis na bazie. BLKORDOPTclient

d) Powiąż kontrahenta do kartoteki zgodnie z ustawieniami mapowania

Integracja będzie produkować kontrahentów zgodnie z utworzonym mapowaniem.

Mapowanie:

Priorytet mapowania określa, który klucz mapowania będzie sprawdzany jako pierwszy (wpisujemy wartości 1, 2, 3 itd.).

Pole w SkyShop

Wybieramy, które pole z zamówienia w SkyShop ma być przyrównywane do wybranej wartości w Comarch ERP Optima.

 • Login
 • Telefon
 • Email
 • Nazwa odbiorcy
 • Nazwa płatnika
 • Nazwa punktu odbioru
 • Identyfikator zamówienia
 • Zew. Identyfikator zamówienia
 • Numer zamówienia ze sklepu
 • NIP


Pole w Comarch ERP Optima

Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki kontrahenta integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w SkyShop.

 • Akronim
 • Nazwa
 • Email
 • Telefon
 • NIP


 • Podczas mapowania kontrahentów nie bierz pod uwagę nieaktywnych kontrahentów w Comarch ERP Optima

  Po zaznaczeniu checkboxa, integracja nie będzie brała pod uwagę nieaktywnych kontrahentów podczas mapowania.


 • W momencie kiedy kontrahent nie zostanie odnaleziony w Comarch ERP Optima
  a) Utwórz kartotekę kontrahenta stałego

  Nie znalezienie kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima spowoduje utworzenie nowej pełnej kartoteki kontrahenta.

  b) Wybierz kontrahenta nieokreślonego

  Nie znalezienie kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima spowoduje wybranie kontrahenta nieokreślonego.


 • Jakie dane istniejącego kontrahenta chcesz zaktualizować w Comarch ERP Optima
  a) Nie aktualizuj żadnych danych

  W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima integracja nie zmieni żadnych danych odnalezionego kontrahenta.

  b) Aktualizuj tylko informacje o dostawie

  W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima integracja zaktualizuje dane dostawy odnalezionego kontrahenta.

  c) Aktualizuj wszystkie dane kontrahenta

  W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima integracja zaktualizuje wszystkie dane odnalezionego kontrahenta.


 • Co ma się znaleźć w symbolu kontrahenta w Comarch ERP Optima

  Opcja ta pozwala wybrać jaka wartość ma znajdować się w kodzie tworzonej kartoteki kontrahenta w Comarch ERP Optima.


 • Automatycznie wygenerowany akronim przez ERP Optima

  Aby skorzystać z tej opcji potrzebne jest uruchomienie autonumeracji akronimów kontrahentów przy dodawaniu w konfiguracji Comarch ERP Optima. BLKORDOPTautosymbol

 • Login
 • Email
 • Nazwa odbiorcy
 • Nazwa płatnika
 • NIP
 • Identyfikator zamówienia
 • Wygeneruj losowy symbol


 • Jaką akcję wykonać jeśli nadawany symbol istnieje już w bazie Comarch ERP Optima

  Jeśli symbol już istnieje w bazie Comarch ERP Optima można wybrać zapasowy sposób nadawania symbolu.

  a) Wygeneruj losowy symbol
  b) Nadaj numeryczny prefiks


 • Co ma się znaleźć w polu odbiorca w Comarch ERP Optima

  Opcja ta pozwala określić, czy dane do pola odbiorca mają być pobrane z danych do faktury czy danych dostawy.


 • Co ma się znaleźć w polu nabywca w Comarch ERP Optima

  Opcja ta pozwala określić, czy dane do pola nabywca mają być pobrane z danych do faktury czy danych dostawy.


 • Czy przepisywać płatność z zamówienia do kartoteki klienta?
  Chcę aby na karcie kontrahenta wpisana została płatność z zamówienia

  Opcja ta pozwala określić czy płatność z zamówienia ma być wpisana na kartotekę kontrahenta.


 • Jakie atrybuty kontrahenta chcesz przypisać?

  Funkcjonalność ta pozwala na przypisanie atrybutów kontrahenta na podstawie mapowania.

Mapowanie:
Nazwa atrybutu z Comarch ERP Optima

Wpisujemy nazwę atrybutu z Comarch ERP Optima. Nazwę można wpisać ręcznie, lub skorzystać z lupy.

Wartość atrybutu z Comarch ERP Optima

Wpisujemy wartość która ma zostać przypisana do wybranego atrybutu.

Atrybut i jego wartość na kartotece kontrahenta widoczne są w tym miejscu: BLKORDOPTClientAttribute


17. Jak chcesz przetwarzać produkty?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować produkty z zamówienia w SkyShop na dokument w Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Powiąż kartotekę produktu z Comarch ERP Optima na podstawie następującego mapowania

Integracja będzie szukać produktów na podstawie określonego mapowania.

Mapowanie:
SkyShop

Wybieramy, które pole z zamówienia w SkyShop ma być przyrównywane do wybranej wartości w Comarch ERP Optima.

 • EAN
 • SKU
 • Nazwa
 • Id Produktu
 • Nr aukcji

Podstawowe wartości mapowania możemy znaleźć w Skyshop w tym miejscu:
SKYSTCNXONxoProductMappings

Comarch ERP Optima

Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki produktu integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w SkyShop.

 • Akronim
 • Nazwa
 • Podstawowy kod kreskowy
 • Atrybut
 • Atrybut (najwyższy stan)
 • Wewnętrzny identyfikator towaru

Podstawowe wartości mapowania możemy znaleźć w Comarch ERP Optima w tym miejscu:

BLKORDOPTProductMappings

b) Ustaw kartotekę w Comarch ERP Optima bez względu na kartotekę w SkyShop

Integracja przypisze do dokumentu zawsze ten sam towar bez względu na kartotekę towaru w SkyShop.

c) Powiąż kartotekę produkt SkyShop oraz Comarch ERP Optima na podstawie następującej tabeli

Funkcjonalność ta pozwala na bezpośrednie powiązanie produktów z SkyShop z produktami w Comarch ERP Optima, na podstawie mapowania.

Mapowanie:
SkyShop

Wybieramy, które pole z zamówienia w SkyShop ma być przyrównywane do wybranej wartości w Comarch ERP Optima.

 • EAN
 • SKU
 • Nazwa
 • Id Produktu
 • Nr aukcji
Comarch ERP Optima

Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki produktu integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w SkyShop.

 • Akronim
 • Nazwa
 • Podstawowy kod kreskowy
 • Atrybut
Wybierz pole z SkyShop

Wpisujemy wartość wybranego w poprzedniej opcji pola. Przykładowo jeśli wybraliśmy Nazwa to w tym miejscu wpisujemy nazwę wybranego towaru.

Wybierz pole z Comarch ERP Optima

Wpisujemy wartość wybranego w poprzedniej opcji pola. Przykładowo jeśli wybraliśmy Nazwa to w tym miejscu wpisujemy nazwę wybranego towaru.


 • Czy chcesz przypisać inną jednostkę miary niż domyślna?

  Opcja ta pozwala na przypisanie do towaru innej jednostki miary. Jednostka musi istnieć w Comarch ERP Optima, w przypadku pozostawienia tego pola pustego, integracja przypisze do każdego towaru domyślną jednostkę miary z Comarch ERP Optima. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.


 • Czy chcesz obsługiwać zestawy produktów?

Opcja ta pozwala na określenie czy chcemy obsługiwać zestawy produktów.

Chcę obsługiwać zestawy zgodnie z mapowaniem produktów ustawionym wyżej

Integracja będzie obsługiwać zestawy.


 • Czy aktualizować nazwę pozycji na dokumencie?

  Opcja ta pozwala na określenie czy pozycja towaru na dokumencie ma mieć nazwę zgodną z nazwą w SkyShop lub Comarch ERP Optima.

  a) Tak (nazwa pozycji będzie zgodna z nazwą produktu w SkyShop)

  Produkt będzie miał nazwę zgodną z nazwą w SkyShop.

  b) Nie (nazwa pozycji będzie zgodna z nazwą produktu w Comarch ERP Optima)

  Produkt będzie miał nazwę zgodną z nazwą produktu w Comarch ERP Optima.


 • Jakie atrybuty pozycji chcesz przypisać?

  Opcja ta pozwala przypisanie do towarów określonych atrybutów.


 • Numer atrybutu z Comarch ERP Optima

  Wpisujemy numer atrybutu z Comarch ERP Optima.


 • Nazwa atrybutu z Comarch ERP Optima

  Wpisujemy nazwę atrybutu z Comarch ERP Optima. Wartość można wpisać ręcznie lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.


 • Wartość atrybutu z Comarch ERP Optima

  Podajemy jaką wartość przypisać do wybranego atrybutu.


18. Jak chcesz przetwarzać koszty transportu?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować koszty dostawy na dokumentach w Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Nie obsługuj

Integracja pominie koszty dostawy w trakcie procesowania zamówienia (oznacza to, że koszt dostawy NIE zostanie dodany do utworzonego dokumentu).

b) Przypisz usługę stałą

Integracja doda za każdym razem wybraną usługę istniejącą w Comarch ERP Optima.

c) Zgodnie z mapowaniem

Integracja doda odpowiednią usługę transportu na podstawie mapowania.

Mapowanie:
Usługa transportu z SkyShop

Wybieramy z rozwijanej listy możliwe usługi transportu

Transport z Comarch ERP Optima

Wpisujemy nazwę usługi transportu z Comarch ERP Optima


19. Jak chcesz przetwarzać sposób płatności?

Funkcjonalność ta pozwala na ustawienie płatnika na dokumencie w Comarch ERP Optima w zależności od metody płatności.

Dostępne opcje:

a) Zgodnie z poniższą tabelą
SkyShop
 • Płatność przy odbiorze
 • Zapłać przez PayU
 • PayU
 • payPal
 • Gotówka
 • Przelew bankowy
Nazwa formy płatności w Comarch ERP Optima

Wpisujemy nazwę formy płatności, która istnieje w Comarch ERP Optima.

b) Dodatkowo chcę obsługiwać własne formy płatności zgodnie z poniższą tabelą

Integracja pozwala na ręczne wpisanie samodzielnie zdefiniowanych form płatności używanych w SkyShop.


20. Jakie atrybuty dokumentu chcesz przypisać?

Funkcjonalność ta pozwala na przypisanie dodatkowych atrybutów do dokumentu w Comarch ERP Optima na podstawie mapowania.

Mapowanie:
Nazwa źródła w SkyShop

Wpisujemy nazwę źródła w SkyShop. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.

ID źródła w SkyShop

Identyfikator źródła zamówienia.

Kod atrybutu w Comarch ERP Optima

Wpisujemy kod atrybutu w Comarch ERP Optima. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.

Wartość atrybutu w Comarch ERP Optima

Wpisujemy wartość jaką przyjąć ma podany atrybut. Wartość można wpisać ręcznie (w takim przypadku atrybut przyjmie tylko jedną, zawsze tą samą wartość), lub wybrać z listy (w takim przypadku można wybrać zmienną wartość, np metodę płatności.).

Atrybuty na dokumencie widoczne są w tym miejscu:

BLKORDOPTAttributesDocument

Atrybuty w Comarch ERP Optima widoczne są w tym miejscu:

BLKORDOPTAttributes

BLKORDOPTAttributes1


21. Jak chcesz przetwarzać waluty?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować w jaki sposób integracja ma przetwarzać zamówienia w obcej walucie.

Dostępne opcje:

a) Pozostaw domyślną

Integracja utworzy zamówienie z walutą wpisaną na zamówieniu w SkyShop.

b) Stosuj walutę PLN

Integracja przeliczy zamówienie na PLN według kursu z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu.


 • Dla walut obcych korzystaj z następującego typu kursu walut

  Wpisujemy typ kursu, np NBP.

Typy kursu w Comarch ERP Optima można znaleźć tutaj:

BLKORDOPTCurrencies

BLKORDOPTCurrencies1


22. Wskaż, na którym magazynie w Comarch ERP Optima mają pojawiać się zamówienia:

Funkcjonalność ta pozwala wybrać na jaki magazyn w Comarch ERP Optima mają trafiać dokumenty generowane przy użyciu integracji.

Dostępne opcje:

a) Na jednym magazynie

Ta opcja pozwala określić jeden magazyn, na który trafią wszystkie tworzone dokumenty. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy. Symbol magazynu w Comarch ERP Optima można znaleźć tutaj:

BLKORDOPTWarehouse

BLKORDOPTWarehouse1

b) Zgodnie z poniższą tabelą

Ta opcja pozwala utworzyć mapowanie, które utworzy dokumenty na określonym magazynie zależnie od statusu zamówienia. Możliwe jest podanie kilku statusów po przecinku.

Mapowanie:
Status zamówienia z SkyShop

Wpisujemy identyfikator statusu zamówienia.

Magazyn z Comarch ERP Optima

Wpisujemy symbol magazynu w Comarch ERP Optima. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy. Symbol magazynu w Comarch ERP Optima można znaleźć tutaj:

BLKORDOPTWarehouse

BLKORDOPTWarehouse1

Zmień status zamówienia jeżeli nie uda się stworzyć dokumentu z powodu braku stanu jednej z pozycji na wybranym magazynie

Ta opcja pozwala na zmianę statusu zamówienia w przypadku gdy na danym magazynie brakuje stanu dla jednego z towarów.

Mapowanie:
Symbol magazynu w Comarch ERP Optima

Wpisujemy symbol magazynu w Comarch ERP Optima. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy. Symbol magazynu w Comarch ERP Optima można znaleźć tutaj:

BLKORDOPTWarehouse

BLKORDOPTWarehouse1

Status zamówienia w SkyShop

Wpisujemy identyfikator statusu zamówienia.


31. W uwagach do dokumentu w Comarch ERP Optima będą widoczne

Funkcjonalność ta pozwala wybrać jakie wartości będą przenoszone do uwag dokumentu tworzonego w Comarch ERP Optima. Kolejność uwag w tym punkcie określa kolejność wpisywania ich na dokument w Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

 • Dane płatnika - imię i nazwisko
 • Adres dostawy - imię i nazwisko
 • Uwagi sprzedawcy
 • Uwagi
 • Identyfikator zamówienia (SkyShop)
 • Oryginalny Identyfikator zamówienia
 • Źrodło zamówienia
 • Identyfikator użytkownika
 • Telefon użytkownika
 • email użytkownika
 • Sposób płatności
 • Sposób dostawy
 • Moduł użyty do wygenerowania listu przewozowego
 • Nr listu przewozowego
 • Czy dostarczyć fakturę?
 • Kwota wpłacona
 • Nazwa punktu odbioru
 • Adres punktu odbioru
 • Kod pocztowy punktu odbioru
 • Miasto punktu odbioru

 • Poszczególne elementy rozdziel znakiem

  Ta opcja pozwala określić jakim znakiem będą oddzielane poszczególne elementy w uwagach. Jeśli w uwagach wystąpi dwa razy ten sam symbol np. “**” oznacza to, że jedna z wybranych wartości była pusta.

Po przeniesieniu uwagi będą widoczne na dokumencie w tym miejscu

BLKORDOPTextrainfo


24. Jak długa ma być rezerwacja towaru?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać okres rezerwacji towaru.

Dostępne opcje:

a) Domyślna (zgodnie z ustawieniami Comarch ERP Optima, zazwyczaj 1 dzień)
Integracja ustawi rezerwację towaru zgodnie z domyślnymi ustawieniami Comarch ERP Optima.

b) Określona liczba dni rezerwacji
Integracja ustawi rezerwację towaru zgodnie z ustawieniem wpisanym w konfiguracji.


25. Jaką datę ustawić jako datę wystawienia dokumentu?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać z jaką datą mają być dodawane dokumenty do Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Data zamówienia z SkyShop
Integracja ustawi na dokumencie datę zamówienia w SkyShop.

b) Data utworzenia dokumentu w Comarch ERP Optima
Integracja ustawi na dokumencie datę utworzenia dokumentu w Comarch ERP Optima.


26. Jaka ma być rola kontrahenta na dokumencie (osoba fizyczna czy podmiot gospodarczy)?

Funkcjonalność pozwala wybrać rolę kontrahenta na dokumencie dodanym do Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Domyślna rola (zgodnie z ustawieniami Comarch ERP Optima, zazwyczaj "Osoba fizyczna")
Integracja ustawi rolę kontrahenta zgodnie z ustawieniami Comarch ERP Optima.

b) Osoba fizyczna (domyślnie) lub podmiot gospodarczy (dla zamówień, na których kontrahent zaznaczył opcję otrzymania faktury oraz wpisał NIP)
Integracja ustawi rolę kontrahenta jako osobę fizyczną w przypadku, gdy kontrahent nie podał numeru NIP oraz nie zaznaczył opcji otrzymania faktury, w przeciwnym przypadku rola kontrahenta zostanie ustalona jako podmiot gospodarczy.