Przesyłanie produktów z Comarch ERP Optima do SkyShop

Kod wtyczki: OPT_CAI_COM_PRD_SKY_100
Użyta wersja wtyczki: VER_STD_v106.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na synchronizację danych o produktach między programem systemu źródłowego (ERP) Comarch ERP Optima i programem systemu docelowego (e-commerce) SkyShop. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.
Wtyczka umożliwia Ci zaktualizowanie bazy produktów o nowe kartoteki w momencie, kiedy zostaną dodane w ERP. Wtyczka zapewnia by wszelkie informacje na temat kartotek były spójnie między systemami.

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku Uruchom teraz w głównym panelu wtyczki.


3. Połączenie z SkyShop

Podaj dane do logowania się do Twojego sklepu.

SKY_LOGOWANIE

Klucz API znajdziemy wchodząc kolejno w menu na górze sklepu: Konfiguracja -> Ustawienia sklepu -> Web API sklepu.

SKY_API


4. Kategorie produktów w SkyShop

Funkcjonalność daje nam możliwosć wyznaczenia kategorii w SkyShop, na którym będą wykonywane operacje. Weryfikacja, czy produkt już istnieje w SkyShop może polegać na sprawdzaniu wszystkich kategorii lub jedynie tych wyznaczonych. Dodatkowo należy wskazać jedną kategorię w SkyShop, w której pojawi się dodany produkt.

Dostępne opcje:

a) Chcę, by produkty były pobierane z wszystkich kategorii w podanym katalogu:

Integracja będzie weryfikować we wszystkich kategoriach, czy dany produkt istnieje w SkyShop.

b) Chcę wybrać kategorie z których będą pobierane produkty:

Integracja zweryfikuje tylko produkty znajdujące się w wybranych kategoriach docelowych.

c) Traktuj grupę produktu w Comarch ERP Optima jako kategorię produktu w SkyShop:

Integracja doda produkt do SkyShop oraz stworzy lub przydzielu mu odpowiednią kateogrię w SkyShop

Podgląd dostępnych kategorii znajdziemy wybierając z górnego menu w SkyShop: Produkty -> Kategorie.

SGTPRDSKY_sky_inventories_categories

Wybierz kategorie, w których zostaną utworzone produkty nie istniejące w SkyShop:

Integracja przeniesie produkty z systemu ERP do wskazanej kategorii w SkyShop.


5. Czy wszystkie produkty z Comarch ERP Optima mają zostać przeniesione?

Funkcjonalność ta pozwala na filtrowanie produktów, które chcemy przesyłać do SkyShop.

Prześlij tylko produkty oznaczone jako

Dostępne opcje:

a) Produkty proste

Integracja prześle tylko produkty proste.

b) Produkty proste i usługi

Filtr obsługuje towary proste oraz usługi.

c) Produkty proste oraz złożone

Integracja przeniesie oprócz produktów prostych dodatkowo produkty złożone (skompletowane z innych towarów)

d) Przesyłaj wszystkie produkty

Integracja prześle wszystkie produkty z Comarch ERP Optima.

Produkty o określonym typie wyfiltrowa w Comarch ERP Optima w lista zasobów

OPTPRDBLKtypy_produktów

Typ konkretnego produktu można zweryfikować w handel -> lista zasobów -> pozycja cennika -> ogólne

OPTPRDBLKtyp_produktów_zmiana


6. Czy chcesz usuwać niepowiązane produkty?

Integracja usunie z określonego katalogu/kategorii SkyShop produkty nie znajdujące swojego powiązanego produktu po stronie Comarch ERP Optima (wybór mapowania określamy w pkt. 11 konfiguracji)

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne)

Integracja nie usunie z wyznaczonej kategorii w SkyShop produktów, które nie znajdują się na wyznaczonym magazynie Comarch ERP Optima.

b) Tak

Wszytkie produkty z wybranego katalogu/kategorii w SkyShop nie zmapowane według wartości wybranej w pkt.11 z wybranym magazynem w Comarch ERP Optima zostaną usunięte.


7. Czy chcesz filtrować produkty po wartości atrybutów?

Funkcjonalność pozwala ograniczyć zakres przesyłanych produktów do pozycji z określonymi atrybutami w katrotece towaru Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne)

Integracja wyśle wszystkie produkty nie weryfikując filtrowania po wartości atrybutów.

b) Pobieraj z Comarch ERP Optima tylko produkty które w danym atrybucie mają określoną wartość:

Integracja prześle produkty do SkyShop tyle te które posiadają odpowiedną wartość w atrybucie.

Tabela mapowania atrybutów:

 • Symbol atrybutu w Comarch ERP Optima.

  Wybieramy z lupki atrybut produktu istniejący w Optimie lub wpisujemy ręcznie kod tego atrybutu z Optimy.

 • Wartość atrybutu w Comarch ERP Optima.

  Wprowadzamy wartość atrybutu, który intgeracja rozpozna jako oznaczenie do synchronizacji towaru z SkyShop.

Dostępne atrybuty oraz ich wartości możemy zweryfikować/edytować w Comarch ERP Optima handel -> lista zasobów -> pozycja cennika -> atrybuty

OPTPRDBLKatrybuty


8. Jaką cenę chcesz użyć?

Funkcjonalność umożliwia wybór istniejącego cennika w Comarch ERP Optima. Cena we wskazanym cenniku będzie przesłana razem z produktem do SkyShop. SkyShop udostępnia tylko jedno miejsce na cenę.

Listę dostępnych cenników znajdziemy w Comarch ERP Optima handel -> lista zasobów -> pozycja cennika lub ogólne -> cennik

OPTPRDBLKCennik


9. W jaki sposób chcesz powiązać produkty z Comarch ERP Optima z produktami w magazynie SkyShop?

Funkcjonalność ta pozwala integracji na odnalezienie produktów w systemie docelowym i źródłowym.

Powiąż kartotekę produktu z Comarch ERP Optimą na podstawie następującego mapowania:

Dostępne opcje:

b) Po stronie SkyShop
 • Nazwa
 • SKU
 • EAN

W Comarch Optima potrzebne informacje możesz znaleźć w kartotece towaru

a) W Comarch ERP Optima
 • KOD
 • Nazwa
 • EAN
 • Atrybut

Potrzebne informacje możesz znaleźć w Comarch ERP Optima handel -> zasoby -> pozycja cennika

OPTPRDBLKmapowanie_produktu

W SkyShop potrzebne informacje możesz znaleźć w kartotece produktu.

SKY_product_mappings


11. Jakie zadania chcesz wykonać w trakcie synchronizacji produktów?

Funkcjonalność umożliwia wybór wykonywanych zadań z każdą pętlą programu.

Dostępne opcje:

a) Dodaj produkty
 • Dodaj zdjęcie - opcja doda zdjęcia produktu, które są na kartotece produktu w Comarch ERP Optima.
 • Dodaj wagę - opcja doda wagi produktów, które są na kartotece produktu w Comarch ERP Optima.
 • Dodaj opis - opcja umożliwia przeniesienie pola opisu produktów, które są na kartotece produktu w Comarch ERP Optima.
 • Dodaj EAN - opcja doda EAN produktów, które są na kartotece produktu w Comarch ERP Optima.
 • Dodaj kod kreskowy - opcja doda kod kreskowy produktów, które są na kartotece produktu w Comarch ERP Optima.
b) Aktualizuj produkty
 • Aktualizuj nazwy produktów - opcja zaktualizuje nazwy produktów, które zostały zmienione po stronie Comarch ERP Optima.
 • Aktualizuj EAN - opcja zaktualizuje EAN produktów, które zostały zmienione po stronie Comarch ERP Optima.
 • Aktualizuj zdjęcia - opcja zaktualizuje zdjęcia produktów, które zostały zmienione po stronie Comarch ERP Optima.
 • Aktualizuj symbole produktów - opcja zaktualizuje symbole produktów, które zostały zmienione po stronie Comarch ERP Optima.
 • Aktualizuj kod kreskowy produktów - opcja zaktualizuje kody kreskowe produktów które zostany zmienione po stronie Comarch Optima.
 • Aktualizuj wagę produktów - opcja zaktualizuje wagę produktów, które zostały zmienione po stronie Comarch ERP Optima.
 • Aktualizuj opisy produktów - opcja umożliwia aktualziację pola opisu produktów, które są na kartotece produktu w Comarch ERP Optima .