Aktualizacja stanów magazynowych z Comarch ERP Optima do SkyShop

Kod wtyczki: OPT_CAI_COM_STC_SKY_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v134.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na synchronizację stanów magazynowych produktów między programem systemu źródłowego (ERP) Comarch ERP Optima i programem systemu docelowego (e-commerce) SkyShop. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.
Funkcje wtyczki oferują Ci filtrację aktualizacji stanów magazynowych w odniesieniu do cech i oznaczeń produktów jak np. “Pozycja do sklepu internetowego. Wtyczka zapewnia również dodatkową weryfikację minimalnego stanu magazynowego bądź sumowanie stanów magazynowych na podstawie pól własnych.

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku Uruchom teraz w głównym panelu wtyczki.


3. Połączenie z SkyShop

Podaj dane do logowania się do Twojego sklepu.

SKY_LOGOWANIE

Klucz API znajdziemy wchodząc kolejno w menu na górze sklepu: Konfiguracja -> Ustawienia sklepu -> Web API sklepu.

SKY_API


4. Posiadam następujące moduły Comarch ERP Optima (wymagany jest co najmiej jeden moduł Handel i jeden Kasa/Bank)

W punkcie siódmym należy zaznaczyć posiadane moduły w Comarch ERP Optima. Poprawne podanie dostępnych modułów jest niezbędne do poprawnego połączenia do Optimy w celu realizacji procesu. Integracja do prawidłowego działania wymaga jednego modułu Handel oraz jednego modułu Kasa/Bank.


5. Magazyny w Comarch ERP Optima

Funkcjonalność ta pozwala integracji na wskazanie poprzez wpisanie symbolu, z którego magazynu Comarch ERP Optima mają być pobierane stany magazynowe:

Jak znaleźć symbol magazynu w systemie Comarch ERP Optima ?

Po otwarciu i zalogowaniu do programu w lewym górnym rogu znajdziesz zakładkę z rozwijaną listą, pod którą widnieją dostępne symbole magazynów.

BLKORDOPTWarehouse BLKORDOPTWarehouse1


6. W jaki sposób chcesz powiązać produkty z Comarch ERP Optima z produktami w magazynie SkyShop?

Funkcjonalność ta pozwala integracji na powiązanie produktów w systemie docelowym i w systemie źródłowym.

Mapowanie:
Priorytet

Ta opcja pozwala wybrać z jakim priorytetem integracja będzie sprawdzać dany warunek mapowania.

Pole w SkyShop

Wybieramy, które pole z zamówienia w SkyShop ma być przyrównywane do wybranej wartości w Comarch ERP Optima.

 • Symbol
 • EAN
 • Nazwa
 • Id produktu

Podstawowe wartości mapowania możemy znaleźć w SkyShop na karcie produktu. SKY_product_mappings

Pole w Comarch ERP Optima

Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki produktu integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w SkyShop.

 • Kod produktu
 • Nazwa
 • EAN

W Comarch ERP Optima potrzebne informacje możesz znaleźć w kartotece zasobu po wejściu w podgląd danego zasobu.

OPTSTCSKY_opt_product_mappings


9. W trakcie synchronizacji uwzględnij produkty posiadające TYLKO atrybuty

W poniższej funkcjonalności, znajduje się kilka pytań, dzięki którym masz możliwość wyfiltrowania, dla których stan magazynowy zostanie zaktualizowany do systemu docelowego.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienia domyślne)

Wybierając tą opcje zostaną zsynchronizowane wszystkie towary niezależnie od szczegółowych parametrów produktu w tym przypadku atrybutów.

b) Tak - podaj nazwę atrybutu

Wybierając tą opcję, konieczne jest podanie nazwy atrybutu zdefiniowanego w Comarch ERP Optima. Przy synchronizacji będą aktualizowane stany zasobów, do których zdefiniowany atrybut będzie przypisany. Jest możliwość podania kilku atrybutów zasobów np.: atrybut1,atrybut2,atrybut3…


Jak sprawdzić dostępne atrybuty w Comarch ERP Optima?

Po otwarciu i zalogowaniu do programu przechodzisz do zakładki “Handel” następnie “Zasoby”. Na wybranym zasobie wchodzisz w czwartą zakładkę “Atrybuty”. Otworzy się lista dostępnych atrybutów zasobów, z których możesz skorzystać (ewentualnie dodać własne).

OPTSTCBLK_opt_attributes

Zamiast wpisywania atrybutów ręcznie, jest opcja skorzystania z look up’a. W tym wypadku pola tekstowego klikasz obok w zieloną lupkę i otworzy się okno z listą zdefiniowanych atrybutów w systemie Comarch ERP Optima.8. W trakcie synchronizacji POMIŃ produkty posiadające atrybuty

W poniższej funkcjonalności, znajduje się kilka pytań, dzięki którym masz możliwość wyfiltrowania, dla których stan magazynowy zostanie zaktualizowany do systemu docelowego.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienia domyślne)

Wybierając tą opcje zostaną zsynchronizowane wszystkie towary niezależnie od szczegółowych parametrów produktu w tym przypadku atrybutów.

b) Tak - podaj nazwę atrybutu

Wybierając tą opcję, konieczne jest podanie nazwy atrybutu zdefiniowanego w Comarch ERP Optima. Przy synchronizacji będą pomijane stany zasobów, do których zdefiniowany atrybut będzie przypisany. Jest możliwość podania kilku atrybutów zasobów np.: atrybut1,atrybut2,atrybut3…


Jak sprawdzić dostępne atrybuty w Comarch ERP Optima?

Po otwarciu i zalogowaniu do programu przechodzisz do zakładki “Handel” następnie “Zasoby”. Na wybranym zasobie wchodzisz w czwartą zakładkę “Atrybuty”. Otworzy się lista dostępnych atrybutów zasobów, z których możesz skorzystać (ewentualnie dodać własne).

OPTSTCBLK_opt_attributes

Zamiast wpisywania atrybutów ręcznie, jest opcja skorzystania z look up’a. W tym wypadku pola tekstowego klikasz obok w zieloną lupkę i otworzy się okno z listą zdefiniowanych atrybutów w systemie Comarch ERP Optima.9. Stan towarów złożonych posiadające zestawy promocyjne wylicz na podstawie

Funkcjonalność ta pozwala na wybór opcji dotycząca przetwarzania produktów złożonych. Konfiguracja scenariusza dla towarów złożonych polega na zaznaczeniu opcji, która Cię interesuje. W momencie, kiedy nie korzystasz z obsługi tego typu towarów ustawienie możesz zostawić na opcji “Aktualizuj stan zgodnie z ilością na magazynie”.

Dostępne opcje:

a) Aktualizuj stan zgodnie z ilością na magazynie (ustawienie domyślne)

Tylko ilość produktów złożonych w systemie docelowym jest uwzględniana w synchronizacji.

c) Aktualizuj stan zgodnie z ilością, którą jesteśmy w stanie skompletować + aktualny stan magazynowy

Opcja jest równoważna z wybraniem obu opcji powyżej jednocześnie w synchronizacji. Przesłana wartość do systemu docelowego będzie sumą ilości produktów złożonych w systemie docelowym i ilości produktów możliwych do złożenia.

b) Aktualizuj stan zgodnie z ilością, którą jesteśmy w stanie skompletować

Synchronizacja przesyła do systemu docelowego wartość produktów możliwych do złożenia weryfikując stan poszczególnych składników i nie uwzględnia produktów złożonych w systemie docelowym.

Wartości kompletów przesyłanych w synchronizacji w zależności od wybranej opcji

Produkt złożony A składa się z:

 • trzech produktów B, stan magazynowy produktu B to 72
 • jednego produktu C, stan magazynowy produktu C to 36
 • obecny stan magazynowy produktu A to 20

Wartości przesłane podczas synchronizacji w przypadku opcji:

 • Aktualizuj stan zgodnie z ilością na magazynie (ustawienie domyślne) to 20
 • Aktualizuj stan zgodnie z ilością, którą jesteś w stanie skompletować + aktualny stan magazynowy to 44 (24+20)
 • Aktualizuj stan zgodnie z ilością, którą jesteś w stanie skompletować to 24 (potrzeba trzech produktów B na jeden produkt złożony jest wartością najmniejszą, 72/3=24, podczas gdy tylko jeden produkt C jest potrzebny do jednego produktu złożonego)