Aktualizacja stanów magazynowych z Subiekt GT do Sellasist

Kod wtyczki: SGT_CAI_COM_STC_SLA_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v106.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na synchronizację stanów magazynowych produktów między programem systemu źródłowego (ERP) Subiekt GT i programem systemu docelowego (E-commerce) Sellasist. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań. Funkcje wtyczki oferują Ci filtrację aktualizacji stanów magazynowych w odniesieniu do cech, aktywności i oznaczeń produktów jak np. “Pozycja do sklepu internetowego”. Wtyczka zapewnia również zmianę stanu magazynowego produktu podczas rezerwacji oraz dodatkową weryfikację minimalnego bądź maksymalnego stanu magazynowego na podstawie pól własnych.

Instancje

Dla tej wtyczki dostępne są instancje. Instancja to zdublowana wtyczka, która pozwala na połączenie dwóch różnych e-commerce z jednym systemem ERP.

Więcej informacji na temat instancji

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku Uruchom teraz w głównym panelu wtyczki.


3. Połączenie z Sellasist

a) Podaj twoją nazwę sklepu w Sellasist:

Wprowadzamy nazwę naszego sklepu z Sellasist. Nazwę sklepu możemy podejrzeć w pasku adresu naszego konta Sellasist:

SLA_NAME

a) Podaj twój klucz API konta w Sellasist:

Wprowadzamy klucz API konta w Sellasist. Aby utworzyć nowy klucz API w Sellasist w zakładce “Integracje” należy wybrać “Klucze API”, a następnie dodać nowy klucz API dla integracji.

SLA_API


4. Wskaż, z którego magazynu Subiekt GT mają być pobierane stany magazynowe?

Podajemy symbol magazynu instniejącego w Subiekt GT, z którego pobierane będą stany magazynowe.

Jak znaleźć Symbol magazynu w systemie Subiekt GT?

Po otwarciu i zalogowaniu do programu w lewym górnym rogu znajdziesz zakładkę z rozwijaną listą, pod którą widnieją dostępne symbole magazynów.

SGTSTCBLK_sgt_warehouse


5. W jaki sposób chcesz powiązać produkty z Subiekt GT z produktami w magazynie Sellasist?

Funkcjonalność ta pozwala integracji na odnalezienie produktów w systemie docelowym i w systemie źródłowym. Skonfigurujesz scenariusz wybierając zielony przycisk “Dodaj wiersz”, następnie z menu rozwijanego wybierając parametr identyfikujący w kolumnie Sellasist oraz odpowiadającym mu parametrze w programie Subiekt GT.

Dostępne opcje:

a) Po stronie Sellasist
 • Nazwa
 • SKU
 • EAN

W Sellasist potrzebne infromacje możemy znaleźć w kartotece produktu: SLA_PRD

b) Po stronie Subiekt GT
 • Symbol
 • Nazwa
 • Podstawowy kod kreskowy
 • PLU
 • Pola własne od 1 do 8

W Subiekt GT potrzebne informacje możesz znaleźć w kartotece towaru.

SGTSTCBLK_sgt_product_mappings


6. Chcę synchronizować stany tylko wybranych produktów zawierających określoną cechę

Funkcja ta pozwala na wyodrębnienie towarów do synchronizacji tylko na te, którym przypiszemy cechę po stronie systemu Subiekt GT.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienia domyślne)

Wybierając tą opcje zostaną zsynchronizowne wszystkie towary niezależnie od szczegółowych parametrów produktu w tym przypadku cech.

b) Tak - podaj nazwę cechy

Wybierając tą opcję, konieczne jest podanie nazwy cechy zdefiniowanej w Subiekcie GT. Przy synchronizacji będą aktualizowane stany towarów, do których zdefiniowana cecha będzie przypisana. Jest możliwość podania kilku cech towarów np.: cecha1,cecha2,cecha3…

Jak sprawdzić dostępne cechy w Subiekcie GT?

Po otwarciu i zalogowaniu do programu przechodzisz do zakładki “Widok” następnie “Administracja” i “Słowniki”. Do pola wyszukiwania wpisujesz cechy towarów i klikasz w wyszukaną opcję. Otworzy się lista dostępnych cech towarów, z których możesz skorzystać (ewentualnie dodać własne).

SGTSTCBLK_sgt_charakteristics

Zamiast wpisywania cech ręcznie, jest opcja skorzystania z look up’a. W tym wypadku pola tekstowego klikasz obok w zieloną lupkę i otworzy się okno z listą zdefiniowanych cech w systemie Subiekt GT.


7. Sumuj stany z wybranym polem własnym (do systemu docelowego zostanie wysłany stan magazynowy: Stan towaru + wartość wpisana w wybranym polu własnym)

Opcja pozwala na sumowanie stanu magazynowego z wartością wprowadzą w wybrane pole własne.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienia domyślne)

Wybierając tą opcję, przesłany zostanie jedynie rzeczywisty stan magazynowy.

b) Tak - podaj identyfikator

Wybierając tą opcję, przesłany zostanie rzeczywisty stan magazynowy + wartość wprowadzona w wybranym polu własnym.

SGTSTCBLK_sgt_prd_fields.png

Jak sprawdzić dostępne pola własne w Subiekcie GT?

Po otwarciu i zalogowaniu do programu z “Listy Modułów” bocznego menu wybierasz opcję “Administracja”, następnie “Parametry”, po czym wyszukujesz i otwierasz tabelę “Pola Własne”.
W kolejnym kroku z listy obiektów wybierasz “Towar i usługa”, po czym wyświetli się lista z twoimi polami własnymi.

SGTSTCBLK_sgt_fields.png


8. W jaki sposób chcesz przetwarzać towary, które można kompletować?

Funkcjonalność ta pozwala na wybór opcji dotycząca przetwarzania produktów złożonych. Konfiguracja scenariusza dla towarów złożonych polega na zaznaczeniu opcji, która Cię interesuje. W momencie, kiedy nie korzystasz z obsługi tego typu towarów ustawienie możesz zostawić na opcji “Synchronizuj stan zgodnie z ilością na magazynie”.

Dostępne opcje:

a) Aktualizuj stan zgodnie z ilością na magazynie (ustawienie domyślne)

Tylko ilość produktów złożonych w systemie docelowym jest uwzględniana w synchronizacji.

b) Aktualizuj stan zgodnie z ilością, którą jesteśmy w stanie skompletować

Synchronizacja przesyła do systemu docelowego wartość produktów możliwych do złożenia weryfikując stan poszczególnych składników i nie uwzględnia produktów złożonych w systemie docelowym.

c) Aktualizuj stan zgodnie z ilością, którą jesteśmy w stanie skompletować + aktualny stan magazynowy

Opcja jest równoważna z wybraniem obu opcji powyżej jednocześnie w synchronizacji. Przesłana wartość do systemu docelowego będzie sumą ilości produktów złożonych w systemie docelowym i ilości produktów możliwych do złożenia.

d) Aktualizuj stan zgodnie z ilością najmniej dostępnego składnika

Synchronizacja przesyła do systemu docelowego wartość najmniej dostępnego składnika produktu złożonego.

Wartości kompletów przesyłanych w synchronizacji w zależności od wybranej opcji

Produkt złożony A składa się z:

 • trzech produktów B, stan magazynowy produktu B to 72
 • jednego produktu C, stan magazynowy produktu C to 36
 • obecny stan magazynowy produktu A to 20

Wartości przesłane podczas synchronizacji w przypadku opcji:

 • Aktualizuj stan zgodnie z ilością na magazynie (ustawienie domyślne) to 20
 • Aktualizuj stan zgodnie z ilością, którą jesteś w stanie skompletować to 24 (potrzeba trzech produktów B na jeden produkt złożony jest wartością najmniejszą, 72/3=24, podczas gdy tylko jeden produkt C jest potrzebny do jednego produktu złożonego)
 • Aktualizuj stan zgodnie z ilością, którą jesteś w stanie skompletować + aktualny stan magazynowy to 44 (24+20)
 • Aktualizuj stan zgodnie z ilością najmniej dostępnego składnika to 36

9. Weryfikuj stan minimalny na podstawie pola własnego

Opcja umożliwia ustawienie ilości minimalnej towaru. Możemy użyć tej funkcji na przykład do ustawienia stanu minimalnego na 20 sztuk, ponieważ codziennie mamy dostawę towaru i zawsze jesteśmy w stanie obsłużyć zamówienie z minimalnego stanu.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienia domyślne)

Wybierając tą opcję, przesłany zostanie jedynie rzeczywisty stan magazynowy, integracja nie będzie dokonywała weryfikacji minimalnych stanów magazynowych na podstawie wartości wprowadzonej w wybrane pole własne.

b) Tak - podaj identyfikator

Wybierając tą opcję, zweryfikowany zostanie stan minimalny podany w wybranym polu własnym. Jeżeli dostępność towaru jest mniejsza niż podana w polu własnym, integracja prześle do Sellasist wartość z pola własnego.

 • Przykład: W polu własnym jest wpisana wartość 40, stan na magazynie to 16 - do Sellasist trafi wartość 40.

10. Pobieraj stany tylko produktów oznaczonych jako “Pozycja do sklepu internetowego”

Opcja ta pozwala filtrować produkty, których stany integracja będzie synchronizowała po filtrze pozycji “Pozycja do sklepu internetowego”.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienia domyślne)

Integracja prześle stany wszystkich powiązanych produktów z magazynu Subiekt GT.

b) Tak

Integracja weźmie pod uwagę tylko produkty, które są oznaczone jako “Pozycja do sklepu internetowego”.

Ustawienie odnajdziesz na formularzu edycji towaru-> Zakładka “Opis” -> Pole wyboru: “Pozycja do.”

SGTSTCBLK_product_markings.png


11. W przypadku kiedy stan jest mniejszy od zera

Opcja ta pozwala określić działanie integracji, gdy stan magazynowy w Subiekt GT osiągnie ujemną wartość.

Dostępne opcje:

a) Zaktualizuj stan na np. -23

Integracja prześle realny stan magazynowy produktu, dopuszczając wartości ujemne.

b) Zaktualizuj stan na 0

Integracja nie prześle ujemnego stanu magazynowego, przesyłany stan produktu będzie wynosił 0.


12. Od każdego stanu chcę odejmować wybraną przeze mnie ilość

Opcja ta pozwla odejmować podaną przez nas wartość od stanu magazynowego. Opcja ta może przydać się, jeżeli zależy nam na przykład na posiadaniu zawsze rezerwy kilku sztuk produtku w magazynie.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne)

Integracja prześle realny stan magazynowy produktu.

b) Tak - podaj ilość:

Wybór opcji tej opcji wymaga podania wartości liczbowej, efektem będzie odjęcie tej ilości od wszystkich aktualizowanych stanów magazynowych.