Przesyłanie zamówień z Subiekt GT do BaseLinker

Kod wtyczki: SGT_CAI_COM_ORD_BLK_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v146.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala umożliwia przesłanie zamówień z Subiekt GT do systemu BaseLinker. Dodatkowo funkcjonalność może określić, czy zamówienie jest opłacone czy nie, wybrać sposób dostawy i wybierać zamówienia wyłącznie ze zdefiniowaną flagą i magazynem.

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

  • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
  • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
  • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać do ilu dni wstecz integracja ma przetwarzać zamówienia w BaseLinker. Domyślnie można wybrać z zakresu od 1 do 14 dni wstecz. Aby zwiększyć ten zakres do maksymalnie 150 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji

BLKORDSGTDateAdd


3. Czy przetwarzać zamówienia istniejące przed skonfigurowaniem integracji?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, czy integracja ma sprawdzać zamówienia, których data jest starsza niż data pierwszej konfiguracji integracji.

Dostępne opcje:

a) Nie, przetwarzaj tylko dokumenty dodane po pierwszym skonfigurowaniu integracji

Integracja będzie sprawdzała zamówienia maksymalnie do dnia zapisu pierwszej konfiguracji.

b) Tak, przetwarzaj dokumenty istniejące od:

Integracja będzie sprawdzała zamówienia domyślnie maksymalnie do 7 dni. Aby zwiększyść ten zakres do maksymalnie 90 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji


4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

  • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
  • Wybranie zakresu godziny, w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
  • Wybranie dni tygodnia, w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.


5. Połączenie z BaseLinker

Pobierz token API poprzez kliknięcie przycisku kopiuj do schowka w zakładce API. Moje konto > API.

BLK_API


6. Parametry dokumentu w Baselinker

Funkcjonalność ta umożliwia wskazanie ID statusu, do którego zostanie przesłane zamówienie z Subiekt GT. Dodatkowo wskazujemy katalog z produktami oraz wykorzystywany magazyn po stronie BaseLinkera. Opcjonalnie możemy wybrać, czy zamówienia automatycznie mają być oznaczone jako opłacone, nieopłacone, nieopłacone gdy pobranie.


7. Jak chcesz przetwarzać sposób dostawy?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać dla jakiej płatności ma być oznaczenie “płatność przy odbiorze”. Należy wpisać ręcznie nazwę spospobu transportu, który znajduje się w SubiektGT. Dodając kolejne wiersze możemy zmapować wiele sposobów dostawy.

BLKORDSGTTransportSgt


8. Magazyn dokumentów w Subiekt GT

Funkcjonalność umożliwia wskazanie jednego, lub wielu po przecinku, magazynów, z którego będą pobierane zamówienia do BaseLinker. Korzystając z zielonej lupki możemy wybrać magazyn(y) lub wpisując kolejno ich symbole.

BLKORDSGTMag


9. Na podstawie jakiego typu dokumentu w Subiekt GT chcesz stworzyć zamówienia w Baselinker

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, na podstawie jakich dokumentów tworzone będą zamówienia w BaseLinker.

Dostępne opcje:

a) Zamówienia

Integracja sprawdzi magazyn wyłącznie pod kątem utworzonych zamówień (ZK) w Subiekt GT.

b) Faktury sprzedaży

Integracja sprawdzi magazyn wyłącznie pod kątem utworzonych faktur sprzedaży (FS) w Subiekt GT.

c) Zamówienia i Faktury sprzedaży

Integracja sprawdzi magazyn zarówno pod kątem ZK jak i FS utworzonych w Subiekt GT.


10. Flaga dokumentów w Subiekt GT

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, na podstawie jakiej flagi w Subiekt GT będą identyfikowane zamówienia w celu przesłania ich do BaseLinker. Zamówienie nieoznaczone daną falgą, lub różnymi wybranymi, nie zostanie przesłane do BaseLinker.

SGT_flaga_ZK

Przykładowa zmiana flagi na zamówieniu (ZK) na flagę własną utworzona w SubiektGT.

1. Klikamy prawym klawiszem myszy na zamówieniu i wybieramy Dodaj/zmień flagę

SGT_ust_flagi1

2. Wybieramy naszą flagę i wybieramy OK

SGT_ust_flagi2

3. Ustawiona flaga widnieje obok zamówienia.

SGT_ust_flagi3
11. Flaga faktur w Subiekt GT

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, na podstawie jakiej flagi w Subiekt GT będą identyfikowane fakutry w celu przesłania ich do BaseLinker. Faktury nieoznaczone daną falgą, lub różnymi wybranymi, nie zostanie przesłane do BaseLinker.

SGT_flgaFS


12. Dodatkowo chce przesłać wartość wybranego pola własnego dokumentu z Subiekt GT do zamówienia w BaseLinker

Funkcjonalność ta pozwala przeniesienie pola własnego z SubiektGT do pola dodatkowego 1, pola dodatkowe 2 lub Uwag w BaseLinker. Należy dodać pole własne oddzielnie dla dokumenów ZK (zamówienia) oraz faktury sprzedaży (FS).

SGT_pole_wlasne


13. Dodatkowo chce przesłać wartość wybranego pola własnego produktu z Subiekt GT do produktu w zamówieniu w BaseLinker

Funkcjonalność ta pozwala przeniesienie pola własnego produktu z SubiektGT do pola Lokalizacja lub Atybuty w BaseLinker.

SGT_pole_wlasne_produktu14. Czy wpisać numer zamówienia z Subiekt GT do docelowego zamówienia w BaseLinkerze?

Funkcjonalność ta pozwala na przepisanie numeru zamówienia z Subiekt GT do wybranego pola w BaseLinker.

Dostępne opcje:

a) Nie

Integracja nie przeniesie numeru.

b) Tak, do pola uwag.

Integracja przeniesie numer zamówienia z Subiekt GT do uwag w BaseLinker.

c) Tak, do pola własnego numer 1.

Integracja przeniesie numer zamówienia z Subiekt GT do pola własnego numer 1 w BaseLinker.

d) Tak, do pola własnego numer 2.

Integracja przeniesie numer zamówienia z Subiekt GT do pola własnego numer 2 w BaseLinker.